facebook
Gekko cartoon, liggend op zijn rug met zijn armen gespreid

Onze missie? Wij leggen het graag uit.

Onze missie bij Terrafile is helder en ambitieus: we streven ernaar om de regels voor het administreren en registreren van terrariumdieren te harmoniseren, eerst in Europa en vervolgens wereldwijd, voor alle landen en continenten die het CITES-verdrag hebben ondertekend.

In Europa zien we momenteel te veel variatie en inconsistentie in de regelgeving omtrent terrariumdieren, ondanks de eenheid die ons continent nastreeft. Ons doel is om deze diversiteit aan voorschriften te stroomlijnen en een uniforme norm te vestigen. Dit zal niet alleen de handhaving vergemakkelijken, maar ook de duidelijkheid vergroten voor alle betrokkenen, inclusief hobbyisten, overheden en instanties.

Met een uniforme maatstaf wordt het voor handhavingsinstanties eenvoudiger om dieren te traceren, controleren en beschermen. Het biedt ook duidelijkheid aan hobbyisten over de geldende regels, ongeacht hun locatie binnen Europa. Dit zal niet alleen de harmonie binnen de Europese terrariumgemeenschap vergroten, maar ook een blauwdruk bieden voor andere landen en continenten om soortgelijke maatregelen te implementeren.

Bij Terrafile geloven we dat het bereiken van deze missie een positieve impact zal hebben op het behoud van de natuur en het welzijn van terrariumdieren over de hele wereld. Samen streven we ernaar om de harmonie tussen mens en natuur te bevorderen en te waarborgen.

Krokodil cartoon, staande op een skateboard en een zonnebril op zijn neus

Onze visie

Onze visie bij Terrafile is eenvoudig maar krachtig: we streven ernaar dat elke terrariumhobbyist, waar ook ter wereld, op dezelfde gestandaardiseerde en digitale manier zijn administratie van terrariumdieren kan uitvoeren. In dit digitale tijdperk geloven wij dat deze administratieve processen veilig, snel en verantwoord kunnen worden gedigitaliseerd, toegankelijk voor iedereen die gepassioneerd is over de hobby.

Het is onze ambitie om Terrafile zo kostenefficiënt mogelijk te maken, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Onze visie omvat de overtuiging dat deze service uiteindelijk voor iedereen gratis beschikbaar moet zijn via Terrafile. Dit vormt een integraal onderdeel van onze bredere missie om uniforme registratiestandaarden voor terrariumdieren te bevorderen, niet alleen binnen Europa maar wereldwijd.

Door deze visie na te streven, willen we niet alleen bijdragen aan de harmonisatie van de hobby, maar ook de terrariumgemeenschap ondersteunen in het verantwoord beheren van hun dieren. Samen werken we aan een toekomst waarin het beheren van terrariumdieren eenvoudig, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is.

Terrafile wordt gesteund en aanbevolen door: