facebook
Pumillio op een paddenstoel. Foto gemaakt door: jonnathan marin
Pleidooi voor Europese uniformiteit in wet- en regelgeving voor het houden van dieren

Het houden van dieren in Europa is een geliefde hobby, maar de diversiteit in wet- en regelgeving kan voor zowel handhavingsinstanties als hobbyisten een uitdaging vormen. Bij Terrafile streven we naar een uniforme regelgeving in heel Europa en werken we samen met andere belanghebbenden om dit doel te bereiken. Hier zijn enkele redenen waarom het realiseren van consistentie in wetten en voorschriften gunstig zou zijn voor zowel handhaving als hobbyisten.

Verschillen in wet- en regelgeving in Duitsland en België

Een van de uitdagingen waarmee liefhebbers van terrariumdieren worden geconfronteerd, is de diversiteit aan wetten binnen Europa. Neem bijvoorbeeld Duitsland, waar elke deelstaat zijn eigen regels kan hebben met betrekking tot het houden van exotische dieren. Dit leidt niet alleen tot verwarring voor hobbyisten, maar het maakt het ook moeilijk voor handhavingsinstanties om consistente controle en handhaving uit te voeren.

In België zien we een vergelijkbare situatie, met verschillende regelgevingen in de deelgewesten. Deze diversiteit maakt het niet alleen moeilijk voor hobbyisten om de juiste procedures te volgen, maar het creëert ook lacunes in het systeem, waardoor illegale praktijken moeilijker te identificeren zijn.

Onze inzet voor uniformiteit

Bij Terrafile begrijpen we de uitdagingen waarmee de terrariumgemeenschap wordt geconfronteerd. Daarom zetten we ons actief in voor het bevorderen van uniforme wet- en regelgeving in heel Europa. We werken samen met andere belanghebbenden, lobbyen bij overheden en delen informatie om bewustzijn te creëren over de voordelen van harmonisatie.

Voordelen van Europese uniformiteit

1. Betere controle over de grenzen: Uniforme wet- en regelgeving vergemakkelijkt handhaving over de grenzen heen. Dit zorgt voor consistente controle en maakt het moeilijker voor illegale praktijken om onder de radar te blijven.

2. Makkelijker achterhalen van illegale dieren: Consistente regelgeving maakt het gemakkelijker om illegaal verhandelde dieren te identificeren en aan te pakken. Een gecoördineerde aanpak op Europees niveau versterkt de handhaving.

3. Duidelijkheid voor hobbyisten: Een uniforme set regels biedt duidelijkheid voor alle hobbyisten, ongeacht hun locatie in Europa. Dit vergemakkelijkt het naleven van de regels en vermindert verwarring.

4. Geen problemen bij internationaal transport: Harmonisatie elimineert problemen bij het vervoeren van dieren over de grenzen, zoals bij deelname aan internationale beurzen. Hobbyisten kunnen met vertrouwen dieren uit andere Europese landen halen, wetende dat ze aan dezelfde regels voldoen.

Samen sterk

Bij Terrafile geloven we in de kracht van een verenigde gemeenschap. Samen met andere partijen streven we naar een Europa waarin het houden van terrariumdieren wordt ondersteund door duidelijke, uniforme wet- en regelgeving. We roepen alle liefhebbers op om zich bij ons aan te sluiten in deze inspanning, zodat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor onze hobby en de gezondheid van onze dieren. Samen zijn we sterker, en samen kunnen we de harmonie bereiken waar we naar streven.

Terrafile wordt gesteund en aanbevolen door: