facebook
Baby schildpad in de hand van een persoon
De geschiedenis van CITES: bescherming voor bedreigde dieren

In de wereld van terrariumdieren en exotische huisdieren is het belangrijk om te begrijpen hoe wetgeving en handhaving de hobby hebben gevormd. Een van de belangrijkste regulerende instanties voor de internationale handel in bedreigde dieren is CITES. Laten we eens duiken in de geschiedenis van CITES en de evolutie van wetgeving en handhaving met betrekking tot CITES A en B dieren.

Wat is CITES?

CITES staat voor de "Conventie inzake Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten," en is een internationaal verdrag dat in 1975 in werking trad. Het verdrag heeft tot doel het behoud van bedreigde diersoorten en planten te bevorderen door de internationale handel te reguleren. CITES-classificeert planten en dieren in drie bijlagen, waarbij Bijlage I de strengste bescherming biedt voor soorten die met uitsterven worden bedreigd.

De vroege geschiedenis van CITES

Het verhaal van CITES begon lang voordat het verdrag zelf werd ondertekend. In de 20e eeuw nam de internationale handel in exotische dieren en hun lichaamsdelen aanzienlijk toe. Dit omvatte alles van sieraden gemaakt van ivoor tot de handel in exotische huisdieren. Het werd steeds duidelijker dat regulering nodig was om te voorkomen dat soorten uitstierven als gevolg van overmatige handel.

De CITES-conferenties

Sinds de oprichting van CITES zijn er regelmatig conferenties gehouden om wijzigingen in de bijlagen en regels te bespreken. Deze bijeenkomsten, bekend als de CITES-conferenties van de partijen, brengen vertegenwoordigers van deelnemende landen samen om te stemmen over voorgestelde wijzigingen. Het resultaat van deze bijeenkomsten heeft geleid tot verschuivingen in de classificatie van verschillende soorten.

CITES A en B dieren

CITES heeft dieren en planten opgedeeld in drie bijlagen op basis van het niveau van bescherming dat ze nodig hebben:

Bijlage I: Soorten die met uitsterven worden bedreigd en waarvan de internationale handel in principe verboden is. Dit omvat bijvoorbeeld de meeste grote kattensoorten, veel papegaaien en reptielen zoals de zeekrokodil.
Bijlage II: Soorten die momenteel niet met uitsterven worden bedreigd, maar waarvan de handel moet worden gereguleerd om te voorkomen dat ze bedreigd worden. Dit omvat veel reptielen die vaak worden gehouden als exotische huisdieren, zoals verschillende soorten schildpadden.
Bijlage III: Soorten waarvoor individuele landen specifieke beschermingsmaatregelen willen nemen.

De rol van Terrafile

Terrafile is een online platform dat is ontworpen om eigenaren van terrariumdieren te helpen voldoen aan de administratieplicht die geldt voor CITES A en B dieren. Door de geschiedenis van wetgeving en handhaving rondom deze dieren te begrijpen, kunnen eigenaren zich bewust worden van het belang van het correct registreren van hun dieren.

Terrafile streeft naar transparantie en verantwoordelijkheid in de terrariumhobby, en het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de wetten en regels die van toepassing zijn op deze dieren. Door de geschiedenis van CITES te begrijpen, kunnen we allemaal bijdragen aan het behoud van bedreigde soorten en het verantwoord beheren van onze exotische huisdieren.

In de loop der jaren heeft CITES een grote impact gehad op de terrariumhobby en heeft het geholpen bij het behoud van veel waardevolle soorten. Het begrijpen van deze geschiedenis is van vitaal belang voor iedereen die betrokken is bij de verzorging en het behoud van exotische dieren. Samen kunnen we blijven werken aan een wereld waarin de prachtige diversiteit van de natuur behouden blijft.

Terrafile wordt gesteund en aanbevolen door: