facebook
EHA logo
De oprichting van de European Herpetoculture Alliance (EHA)

Onze hobby, die draait om het houden van reptielen en amfibieën, heeft door de jaren heen enorme vooruitgang geboekt. Desondanks blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan, zowel binnen de herpetocultuur als van externe partijen. De kwaliteit van verzorging, voeding, gezondheidszorg en dierenwelzijn is aanzienlijk verbeterd, maar we worden nog steeds geconfronteerd met diverse hindernissen.

Interne en externe uitdagingen
De uitdagingen binnen de herpetocultuur omvatten het opstellen van juiste verzorgingsrichtlijnen, het correcte gebruik van materialen, goede fokpraktijken en het implementeren van gifprotocollen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat dieren op een verantwoorde manier worden gehouden. Externe uitdagingen komen van wetgevers en dierenrechtenactivisten die vaak niet voldoende kennis hebben van de materie, wat leidt tot restricties op het houden van bepaalde diersoorten. Dit gebrek aan expertise resulteert vaak in misinformatie en het gebruik van verouderde statistieken om hun standpunten te ondersteunen.

Het ontstaan van de EHA
Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben de Nederlandse Herpetofauna Stichting en de Responsible Herpetoculture Foundation uit Oekraïne, met steun van de DGHT uit Duitsland, de European Herpetoculture Alliance (EHA) opgericht. Terrafile, samen met andere organisaties zoals Responsible Reptile Keeping uit het Verenigd Koninkrijk, is trots deel uit te maken van deze alliantie.

Doelstellingen van de EHA
Het voornaamste doel van de EHA is om kennis te delen en regelmatig bijeenkomsten te organiseren om actuele kwesties te bespreken. Daarnaast willen we advies geven waar nodig en beginnen met lobbyen bij het Europees Parlement op basis van wetenschappelijke gegevens. Een herpetologisch adviesorgaan, bestaande uit specialisten en gerenommeerde herpetologen, zal worden opgericht om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken aan beleidsmakers. Hiermee hopen we bij te dragen aan beter beleid ten aanzien van dierenwelzijn.

De rol van Terrafile
Bij Terrafile zijn we trots om een actieve rol te spelen binnen de EHA. Ons platform stelt hobbyisten in staat om digitaal hun administratie bij te houden, wat helpt bij het waarborgen van de legale herkomst en gezondheid van dieren. Dit digitale systeem biedt verschillende voordelen:

- Transparantie: Door het digitaal vastleggen van gegevens kunnen andere partijen een beter inzicht krijgen in de verantwoordelijkheid die hobbyisten nemen, zonder dat persoonsgegevens worden gedeeld.

- Nakweekregistratie: Het bijhouden van nakweekgegevens helpt bij het voorkomen van inteelt en draagt bij aan de gezondheid en diversiteit van populaties in gevangenschap.

- Verantwoord dierenbezit: Met nauwkeurige administratie kunnen we aantonen dat er voldoende nakweek is om de hobby in stand te houden zonder wilde dieren te vangen, wat bijdraagt aan het behoud van natuurlijke populaties.

- Verzorgingsrichtlijnen: Het digitaal verspreiden van verzorgingsrichtlijnen (caresheets) bij het overdragen van dieren zorgt ervoor dat nieuwe eigenaren direct toegang hebben tot de juiste informatie over de verzorging van hun nieuwe huisdier.

Samenwerken voor een betere toekomst
De website van de EHA zal voor het einde van het jaar operationeel zijn en we moedigen alle organisaties met vergelijkbare missies aan om zich aan te sluiten. Door samen te werken kunnen we de toekomst van de herpetocultuur veiligstellen en de verantwoordelijkheid en transparantie binnen onze hobby vergroten.

Contacteer ons via info@terrafile.eu voor meer informatie of om deel te nemen aan deze belangrijke alliantie. Samen kunnen we bijdragen aan het behoud, de educatie en het onderzoek binnen de herpetologie, en een geweldige hobby beschermen en verbeteren. Bij Terrafile zijn we toegewijd aan deze missie en trots om deel uit te maken van de EHA.

Terrafile wordt gesteund en aanbevolen door: